Smartlook

Přístroje F-scan mají také funkci zapperu a při samotném měření dochází ke generování impulzů podobně jako v zapperu je s tím rozdílem, že jde o sínusovou vlnu a jde jen o velmi krátkou dobu působení na jednotlivé frekvenci. I tato krátká doba ale může ovlivnit samotné měření a o to víc následující měření, které bychom opakovali v krátké době (1-60 minut) po prvním měření.

 

Anorganický materiál

Pokud bychom měřili F-scanem anorganický materiál, například tyč oceli, dostávali bychom opakovaně stále stejné výsledky, tedy stejné frekvence i stejnou výšku odezvy.

 

Organický materiál

Vzhledem k tomu, že většina uživatelů F-scanů používá přístroje na měření mikroorganizmů (viry, plísně, bakterie, prvoci) a parazitů, tak se jedná o živé organismy, které reagují již na samotné měření.

 

Princip měření

Přístroje F-scan pracují tímto způsobem: vyšlou frekvenci - počkají a změří odezvu. Pokud tam patogen je, vypíše přístroj na graf výšku odezvy (ta může být dána množstvím patogenů), pokud tam patogen na dané frekvenci není, nic se nic nevykreslí a měření se posune na další měřenou frekvenci v měřeném pásmu (např. 80 - 560 kHz).

 

Měření jako mikropůsobení

Měření samotné funguje zároveň jako mikropůsobení. Tedy každé měření ovlivní samotné měřené prostředí a patogeny v něm a další měření je tím již ovlivněno.

Některé patogeny můžu být zlikvidovány již samotný měřením. Některé patogeny to pouze dostane do latentní fáze, kdy jsou frekvencemi jakoby omráčeny a frekvenčně spí, ale opět se z toho vzpamatují (doba je různá), některé patogeny (hlavě parazity) to naopak může frekvenčně nabudit a při dalším měření se víc zobrazí.

 

Zaplísnění

Další věcí, která nám zasahuje do měření je to, že mnohé plísně nám pokrývají např. velké parazity a frekvenčně se pak ukáže jen plíseň, která je na povrchu parazita. Ta se ale měřením může stáhnout a při dalším měření se již velký parazit frekvenčně ukáže, protože už na něm plíseň není.

 

Lichá a sudá měření

Z mnoha opakovaných měření se zjistilo, že 1. a 2. měření se od sebe často liší více, než 1. a 3. měření, a obecně platí, že jedno měření mi rozhodí výsledky a to další je zase trochu srovná v porovnání k prvnímu měření.

 

Rakovináři a těžce nemocní

Při experimentálním měření u lidí s rakovinou, nebo kteří byli velmi nemocní, se často nezměřilo téměř nic jiného než plísně. Po frekvencích na plísně se často objevily další patogeny včetně parazitů. Někdy k tomu bylo zapotřebí odkyselit celý organismus. Velmi nemocní lidé mají často velmi malou vodivost a měření vypadá takové ploché, jako by tam skoro nic nebylo, ale opak je pravdou a jen je zapotřebí zlepšit vodivost a zmenšit míru zaplísnění (frekvencemi, odkyselením, .... ).

 

Interpretace měření

Pokud se tedy při prvním měření objeví nějaká frekvence a při druhém měření tam není, tak to většinou neznamená, že patogen tam již není, ale že pouze frekvenčně spí.

Pokud se při prvním měření nějaký patogen neobjeví, tak to nutně neznamená, že tam není a vždy je zapotřebí provést vícero měření a vzít do úvahy také míru zaplísnění.

 

Výška odezvy

Výška odezvy (MV) je v nižším pásmu vyšší a ve vyšším pásmu naopak nižší.

Plísně v pásmu 80-200 kHz se tedy zobrazují s vyšším MV než bakterie a paraziti v pásmu 200-600 kHz.

Z tohoto důvodu je dobré rozdělit měřené pásmo na dvě či více menších pásem, abychom měli na grafu výsledky ve srovnatelné výšce, protože přístroje ukládají výsledky od nejvyšších hodnot a pak by se ukládaly nejdříve frekvence plísní a na parazity by nemuselo dojít z důvodu počtu uložených výsledků, kdy přístroj uloží  např. jen 30 nejvyšších (MV) výsledků.

Některé patogeny v krvi, která je dobře vodivá můžou mít větší míru odezvy (MV), než patogeny někde na okraji, kde je nižší vodivost, tedy MV nám vždy nevypovídá o množství patogenů.

 

Pleomorfismus a změna frekvencí

Ještě je tu jedna věc, kterou potvrzuje i teorie pleomorfismu, tedy toho, že jeden patogen může měnit formy (například z bakterie tyčinkové se může stát bakterie kulovitá) a tím změnit i svoji frekvenci. Některé patogeny můžou změnit formu podle toho jaké je prostředí, ale vypadá to, že pokud hrozí likvidace frekvencemi na jedné formě, tak se může změnit na jinou formu, aby se frekvenčně vyhnuli jistému zániku. Tuto teorii podporují zprávy od uživatelů, kdy se jim opakují jedny frekvence, nebo druhé. Pokud se použijí obě frekvence najednou, může dojít ke zničení mikroorganismu, ale zatím není zmapováno, kolik forem a tím i kolik frekvencí můžou jednotlivé patogeny mít.

 

Jak postupovat?

Z výše uvedeného je jasné, že to nemusí být vždy tak snadné, ale v podstatě jde o to, že to co změříme při prvním měření tam určitě je. Při dalším měření se můžou objevit navíc další frekvence a pod těmi tam musí také být nějaký patogen, jinak by se frekvence neukázala. Ale pokud uděláme po prvním měření hned druhé a některé frekvence z prvního tam již nejsou, tak nespoléhat na to, že měření samotné patogen zcela zlikvidovalo a pro jistotu pustit frekvence i z prvního měření. Nejlepší výsledky jsou pokud měření a následnou likvidaci několikrát opakujeme.

 

Měření pásem

Každému vyhovuje jiný postup, ale obecně se doporučuje rozdělit hlavní pásmo 80-560 kHz alespoň na 2 pásma např. 80-280 kHz a 280-580 kHz (zde je pásmo rozšířeno o 20 kHz, aby byl krok měření na celé 100 Hz).

Další oblíbené varianty:

80-200 kHz, 200-400 kHz, 400-600 kHz

Nízká pásma, pro které nejsou tabulky

1-1000 Hz, 1000-10 0000 Hz

10-50 kHz, 50-80 kHz

50-100 kHz následuje 100-200 kHz

Pro měření roztočů se měří samostatné pásmo 600-900 kHz popřípadě rozdělené na víc podpásem pro větší přesnost.

 

Rychlost měření

U F-scan Compact se doporučuje vždy jen pomalé (standardní) skenování. Rychlé měření je pouze velmi hrubé pro demonstrační účely či pro případ nouze, kdy není prostor pro standardní měření.

U ostaních F-scanů lze používat rychlé měření, které většinou postačí a pouze pokud by nebylo dostačující vzhledem na výsledky, tak teprve poté použít pomalé měření, které je jinak časově náročnější

 

Kdo je online

Právě přítomno: 13 hostů a žádný člen

VIDEO - ALTERNATIVA

Přihlášení